Drugo izdanje knjige I. Nastovića „127 protumačenih snova“ izašlo iz štampe

Knjiga 127 protumačenih snova (Prometej, Novi Sad, 2008, 479 str.) predstavlja dodatak ili, bolje rečeno, nastavak knjige Psihologija snova i njihovo tumačenje. Ona je značajna ne samo po tome što je u njenom teorijskom delu izložena Jungova metoda tumačenja snova, već, u prvom redu, zbog toga što je u empirijskom delu knjige kompetentno protumačeno 127 snova i time pokazano kako se snovi tumače u svakodnevnoj praksi.

Pojavom ove knjige više neće postojati potreba posezanja za sanovnicima, makar ne kod onih koji žele ozbiljno da pristupe svojim snovima i zaista otkriju njihov smisao, jer je u eri naučnog tumačenja snova korišćenje sanovnika neshvatljivo i neprihvatljivo, pa čak, kako kaže Jung, i budalasto.
Stoga ova knjiga nije namenjena samo stručnjacima, koji u okviru svoje profesije tumače snove klijenata i pacijenata, već i svima onima koji su ozbiljno zainteresovani za rad na sebi, putem sopstvenih snova, dakle svima onima koji su izvan psihoterapeutskih i psihijatrijskih ordinacija.