Nova knjiga Ivana Nastovića „Uvod u dubinsku psihologiju“ izašla iz štampe

Knjiga Uvod u dubinsku psihologiju (Prometej, Novi Sad, 2015, 557 str.) zaokružuje istraživanja dr Ivana Nastovića posvećena dubinskoj psihologiji i njegovo bavljenje Frojdovim, Jungovim i Sondijevim učenjem, kao i analizom ega koja čini dubinsko-psihološku celinu sa učenjima o individualnom, kolektivnom i familijarnom nesvesnom, budući da ego ima funkciju regulatora i integratora nesvesnih sadržaja. 

Posvećujući svoje celokupno stvaralaštvo i višedecenijsku praksu uvođenju u našu sredinu dubinsko-  psihološkog načina mišljenja, dr Ivan Nastović nam je darivao knjigu koja će biti korisna ne samo  stručnjacima već i svima onima koji su zainteresovani da zavire u čudesno lep i čudesno zagonetan svet dubinske psihologije, bez koje se danas ne može zamisliti ne samo savremena psihološka i psihijatrijska nauka, već ni analiza snova, velikih umetničkih i naučnih ostvarenja, kao ni dublje poimanje sveta i života svakog pojedinca.

Knjigu prati obimna studija doc. dr Olivere Žižović „Snovi Ivana Nastovića“, posvećena celokupnom stvaralaštvu našeg najznačajnijeg dubinskog psihologa.