Snovi: Psihologija snova i njihovo tumačenje

Snovi: psihologija snova i njihovo tumačenje (Prometej, Novi Sad, 2021; 1133 str.; sedmo, prerađeno i prošireno izdanje; prvo izdanje 2000. godina) knjiga je koja se bavi naučnim tumačenjem snova i predstavlja prvu knjigu te vrste uopšte, budući da se u njoj snovi posmatraju trodimenzionalno, odnosno u svetlu individualnog /Frojd/, kolektivnog /Jung/ i familijarnog /Sondi/ nesvesnog.

Ideju za pisanje ove i ovakve knjige autor je dobio od svog učitelja Leopolda Sondija, tvorca učenja o familijarnom nesvesnom, koji je u nekoliko navrata, takom njihovih razgovora, izrazio želju da neko od njegovih učenika napiše knjigu o snovima, u kojoj bi oni bili obrađeni u svetlu sva tri sloja nesvesnog, kao i u svetlu analize Ega.
Upravo je ta Sondijeva ideja i želja dugo živela u Ivanu Nastoviću, dok se konačno, posle tri decenije, nije odlučio na takav, veoma odgovoran i kompleksan poduhvat, koji je iziskivao ne samo poznavanje sva tri jezika nesvesnog već i solidno poznavanje Ego-psihologije.
Sve ovo, kao i Nastovićevo tridesetogodišnje, kliničko i vankliničko, individualno i grupno iskustvo na tumačenju snova, postalo je podsticaj i pokriće za pisanje ove specifične i neophodne knjige, važne ne samo za stručnjake već i za sve one koji imaju autentičnu potrebu da steknu uvid u značaj i funkciju snova u okviru savremene dubinske psihologije, a time i u potpuniji uvid u sebe i druge.
Mada je Frojdova psihoanaliza bila i ostala izvor i osnova dubinske psihologije, a time i tumačenja snova, tako da je u prvoj deceniji dvadesetog veka dubinska psihologija poistovećivana sa psihoanalizom, odnosno sa analizom individualnog nesvesnog, ipak je tek Jungovim otkrićem kolektivnog nesvesnog (1917) i Sondijevim otkrićem familijarnog nesvesnog (1937), proširen i produbljen pojam dubinske psihologije i unapređeno proučavanje i tumačenje snova. Stoga predmet istraživanja više nisu samo sadržaji individualnog, već i sadržaji kolektivnog i familijarnog nesvesnog.
Otuda, ako je velika zasluga Frojda u otkriću, istraživanju, dijagnostikovanju i terapiji individualnog nesvesnog, možemo slobodno reći da i Jungu i Sondiju pripada isto tako velika zasluga, prvom u oblasti kolektivnog, a drugom u oblasti familijarnog nesvesnog, što se najpotpunije ispoljava kroz analizu snova. Stoga su u ovoj knjizi podrobno izložene i Frojdova, i Jungova, i Sondijeva teorija snova, ne samo da bi bile međusobno upoređene, već, što je daleko važnije, da bi se omogućila njihova integracija u jednu, dubinsko-psihološku celinu, jer su dubinsko-psihološki pravci, kao što je poznato, i dalje dobrim delom dezintegrisani.
Na neophodnost njihove integracije prvi je ukazao Leopold Sondi, koji je govorio o neophodnosti izgrađivanja integrativne, ujedinjene dubinske psihologije. Štaviše, on je predlagao osnivanje jedne visoke škole ili akademije, na kojoj bi se proučavala ujedinjena dubinska psihologija, a posebno njeni jezgrovni pravci, u koje Sondi ubraja: Frojdovu psihoanalizu, Jungovu analitičku psihologiju i svoju šikzal-analizu, odnosno učenje o individualnom, kolektivnom i familijarnom nesvesnom.
Stoga svako ko danas želi da se kompetentno bavi dubinskom psihologijom treba dobro da poznaje sva tri jezika nesvesnog: jezik individualnog, jezik kolektivnog i jezik familijarnog nesvesnog, kao što je to Ivan Nastović pokazao u svojoj knjizi na primeru tumačenja snova.

 

SADRŽAJ

Predgovor

Beleška autora uz šesto izdanje

Uvodni deo

Opšti deo

I Prednaučno i naučno tumačenje snova

II Funkcije i značaj snova

III San kao specifičan izraz nesvesnog

IV Simboli sna i njihovo tumačenje

V Dečiji snovi

VI Snovi i problem separacije

VII Snovi i proces individuacije

VIII Alhemijska simbolika u snovima

IX Inicijalni snovi

X Snovi koji se ponavljaju

XI Kratki i dugački snovi

XII Seksualnost kao metafora u snovima

XIII Povoljni i nepovoljni snovi

XIV Košmarni snovi

XV Zaboravljanje i pamćenje snova

XVI Nestručno tumačenje snova

Specijalni deo

XVII Snovi u svetlu individualnog nesvesnog (Frojd)

XVIII Snovi u svetlu kolektivnog nesvesnog (Jung)

XIX Snovi u svetlu familijarnog nesvesnog (Sondi)

XX Snovi u svetlu analize Ega

XXI Integracija: Frojd – Jung – Sondi

XXII Trodimenzionalno tumačenje snova

Metodološki deo

XXIII Integrativni pristup snovima

XXIV Snevač i tumač snova

XXV Tehnika tumačenja snova

XXVI Tumačenje snova na nivou objekta i na nivou subjekta

XXVII Tumačenje serije snova

XXVIII Kriterijumi za tačno protumačen san

XXIX Akcija nakon protumačenog sna

Appendix

XXX Grupna analiza snova

XXXI Snovi u kliničkoj praksi

XXXII Snovi i književnost

XXXIII Snovi i religija

XXXIV Snovi i politika

XXXV Epilog

Summary

Registar imena

Registar pojmova

O autoru

 

© Olivera Žižović. Sva prava zadržana.